10 Mayıs 2012 Perşembe

TASARRUFUN İPTALİ DAVASI PRATİK ÇALIŞMASI


S.Ü. HUKUK FAKÜLTESİ
TASARRUFUN İPTALİ DAVASI PRATİK ÇALIŞMASI
10.05.2012
OLAY: Alacaklı (A), borçlusu (B) ye karşı kambiyo senetlerine mahsus bir takip yapmıştır. Bu takibe borçlu icra mahkemesinde itiraz etmiş ancak itirazında başarılı olamamıştır. Bu sırada borçlunun evine 04.04.2011 tarihinde hacze gidilmiş ancak borca yeter miktarda mal olmadığı tespit edilerek bu husus tutanağa geçirilmiştir. Ancak daha sonra alacaklı, borçlunun kooperatif hisselerini boşanmış olduğu eşine 03.04.2007 tarihinde geçirdiğini öğrenmiş ve hemen tasarrufun iptali davası açmıştır. Görülen davada hakim öncelikle borç ödemeden kesin aciz vesikasının gerekli olduğunu, geçici aciz vesikasının yeterli olmadığını belirtmiştir. Bunun üzerine alacaklı takibi sonlandırarak m. 145’e göre borç ödemeden kesin aciz vesikası almak zorunda kalmıştır. Bu esnada borçlu, alacaklı aleyhine bir menfi tespit davası açmıştır. Hakim bu menfi tespit davasını bekletici mesele yapmıştır. Ancak borçlu bu menfi tespit davasını kaybetmiştir. Davada hüküm aşamasına geçilmiştir.
Hakim 03.05.2012 tarihinde vermiş olduğu hükmünde, ivazsız tasarrufların hacizden 2 yıl önceye kadar yapılması gerektiği oysa söz konusu 2 yıllık sürenin geçtiği bu nedenle iptale tabi olmadığı ayrıca davanın 5 yıllık sürenin geçmesi nedeniyle zamanaşımına uğradığı gerekçeleriyle davayı reddetmiştir.

SORU-1)   Hakimin alacaklıdan kesin borç ödemeden aciz vesikasını istemesi doğrumudur?
SORU-2)   Hakimin menfi tespit davasını bekletici mesele yapması doğrumudur?
SORU-3) Hakimin vermiş zamanaşımı ifadesinden ne anlaşılması gerekir. Bu hüküm doğrumudur?  

1 yorum:

Adsız dedi ki...

Paylaşımlarınızı beğenerek takip ediyorum . Acer servisi olarak bu güzel paylaşımlarınızın devamını bekleriz .