7 Şubat 2013 Perşembe

Ç.Ü. Hukuk Fakültesi Pratik Çalışması 2013


Ç.Ü. HUKUK FAKÜLTESİ PRATİK ÇALIŞMASI

Konu: İcra mahkemesi kararlarının temyizi; İcra inkar tazminatında yapılan değişikliğin uygulanması sorunu.

OLAY: Alacaklı A, 04.06.2012 tarihinde borçlu B aleyhine 4000 TL alacağı için bir ilamsız icra takibi yapmıştır. Yapılan takip üzerine gönderilen ödeme emrine B süresinde, 20. 06. 2012 tarihinde itiraz etmiş bunun üzerine de takip durmuştur. Durun takip üzerine A, takibe devam etmek için 07.08.2012 tarihinde itirazında kesin kaldırılması yoluna giderek itirazı kaldırmıştır. Kararda hakim 6352 sayılı yasanın geçici m. 10 hükmüne göre, %40 icra inkar tazminatına ve vekalet ücreti ve yargılama giderleri de dahil olmak üzere 6500 TL hükmetmiştir.

Sorular:

Soru 1: Kararda hakimin %40 icra inkar tazminatı uygulaması doğru mudur?

Soru 2: Kararın temyizi mümkün müdür? Mümkün ise neden? Değil ise neden?

Soru 3: Karar eğer temyiz edilebilirse temyizin icraya etkisi nedir? Borçlunun Yargıtay’dan tehiri icra kararı alması mümkün müdür? (Bu konuyu henüz işlemediğiniz için daha sonra cevaplanacaktır)


Not: 6352 sayılı yasa geçici madde 10 hükmü: “Bu Kanunun ilgili hükümlerinin yürürlüğe girdiği tarihten önce başlatılan takip işlemleri hakkında, değişiklikten önceki hükümlerin uygulanmasına devam edilir.”

Hiç yorum yok: