26 Aralık 2011 Pazartesi

27.12.2011 Pratik çalışması

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ

İCRA HUKUKU PRATİĞİ

27.12.2011

OLAY 1: Ahmet bakliyat üzerine toptancılık işi ile uğraşmaktadır. Mehmet, Ahmet’den 50 kg. nohut almış ve bedeli içinse bir çek vermiştir. Ahmet, ibraz süresi geçmesine rağmen çeki bankaya ibraz etmemiştir.

SORULAR:

1-Ahmet’e alacağının tahsili için hangi takip yoluna başvurmayı önerirsiniz?

2-Ahmet’in genel haciz yolu ile takibe başvurduğunu kabul edersek, Mehmet’in borca itirazında Ahmet elindeki çeke dayanarak itirazın kesin kaldırılmasını sağlayabilir mi?

3-Ahmet ‘in başvurabileceği başka imkanlar var mıdır?

4-Ahmet’in elinde “zamanaşımına uğramış bir bono olması” durumunda, Ahmet buna dayanarak itirazın kesin kaldırılmasını sağlayabilir miydi?

5- Ahmet’in elinde “tanzim tarihi bulunmayan bir bono olması” halinde, Ahmet bu bonoya dayanarak itirazın kesin kaldırılmasını talep edebilir miydi?

OLAY 2- Ahmet, Alman vatandaşı Hans’a 100 kg prinç satmış karşılığında da, 10.000 Euro ‘luk bir bono düzenlemişlerdir. Hans, vadesinde borcunu ödemeyince Ahmet kambiyo senetlerine mahsus takip başlatmıştır.

1-Yabancı para üzerinden bir senet düzenlenebilir mi? Buna ilişkin takip nasıl yapılacaktır? Takip sırasında Türk parasına çeviri işini alacaklı mı yapmak zorunda dır, yoksa bu çeviriyi icra müdürü mü yapmak zorundadır.

2- Hans icra mahkemesine giderek, bononun anlamadığı bir dilden olması sebebiyle geçerli olmadığını, aralarında böyle bir hukuki ilişkinin olmadığını, Ahmet’in kendisini kandırdığını ileri sürmüştür. Sizce bu itirazları icra mahkemesince dinlenebilir mi?

SİZDEN GELEN SORULAR

1-Yetki sözleşmesi icra dairesinin yetkisini kaldırır mı?

2- İmzaya itiraz üzerine alacaklının gitmiş olduğu geçici kaldırma yolu, borçlunun inkar ettiği imzayı açıkça kabul etmesi üzerine geçici kaldırma kendiliğinden kesin kaldırmaya dönüşür mü?

3-İtirazın iptali davasında icra dairesinin yetkisine yapılan itiraz incelenebilir mi?

4- Kısmi takip yapılması sırasında fazlaya ilişkin haklar saklı tutulmak zorunlu mudur?

Hiç yorum yok: